Allmän information

Bostadsrättsföreningen Harpalten 1 registrerades som bostadsrättsförening den 29 april 1999.

BRF Harpalten1 köpte fastigheten den 27 maj 2004 av fastighetsbolaget Drott/Fabege

Organisationsnummer 769604-2246

Fastighetsbeteckning: Haren 1

Fastighetens byggår 1982 – 1983.

Adress till föreningen:

Brf Harpalten 1
Brännkyrkagatan 80
118 23 Stockholm Tfn fastighetsskötare: 0735 – 11 71 09,

Kontakta fastighetsskötaren på fastighetsskotaren.harpalten1@outlook.com
Besök fastighetsskötren på Expeditionen Brännkyrkagatan 80 måndag till onsdag mellan kl 07.30-08.00.

Kontakta styrelsen på styrelsen@brfharpalten1.se

Kontaktuppgifter till ekonomiske förvaltaren:

Kontakta Fastighetsägarna Service, för avgifts- och hyresavisering, kontraktsfrågor, ekonomi med mera.

Telefon 08-617 76 00, vardagar
Mail kundservice@fastighetsagarna.se

Postadress
Brf Harpalten 1, 10713
Fastighetsägarna Service
Box 128 71
112 98 Stockholm

——————————————————-

Fastigheten omfattar följande adresser:

Ringvägen 7A – 7D lokaler
Ringvägen 9A/U1, 9A/U2 – 9F/U1 samt 9F/U2
Ringvägen 11A – 11H
Brännkyrkagatan 80 A, B, C – 82 A & B ej boendeadresser, genomgångsportar) samt lokaler och expedition.
Ringvägen 9B, 9C, 9D, 9E lokaler

Fastigheten består av 203 lägenheter, varav 16 är hyresrätter och en disponeras av föreningens medlemmar som lokal.

Dessutom finns 10 hyreslokaler,116 garageplatser för bil, 9 för MC/Vespa samt 12 parkeringsplatser utomhus.

Tomtkarta-Haren-1

Lägenhetsfördelning

13 st om 2 rum och kök
117 st om 3 rum och kök
72 st om 4 rum och kök
Exakt storlek för respektive lägenhet hittar du i förteckningen i den ekonomiska planen.

Källarförråd

Samtliga lägenheter disponerar ett källarförråd.

Hyreslokaler
Inom fastigheten finns 10 lokaler som hyrs ut kommersiellt.

Parkeringsplatser

Inom fastigheten finns:

en utomhusparkering med 12 platser.

ett inomhusgarage i två plan med 116 bilplatser och 5 MC-platser samt 4 mindre moped/vespa-platser. Läs mer under fliken ’P-platser för bilar och MC’.

Skyddsrum

Fastigheten har fyra skyddsrum belägna i 9A, 9F, 11A samt 11H. Skyddsrummen används idag som källarförråd. Varje skyddsrum har kapacitet för 180 personer. Vid kris ska skyddsrummen vara tömda och kunna användas inom 48 timmar. Läs mer här.

Vid myndighetstillsyn under 2021 var samtliga skyddsrum utan anmärkningar.

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening

Föreningen uppfyller förutsättningarna för att deklareras som en äkta bostadsrättsförening (privat bostadsföretag).

Medlemsavgiften

I snart två decennier, sedan bostadsrättsföreningens bildande år 2004, har avgiften
varit oförändrad. Avgifter och hyror ska täcka amorteringar och renoveringar samt löpande underhåll, och styrelsen har under alla år strävat efter att behålla den på en låg nivå.

Emellertid har föreningens kostnader förändrats till det sämre under det gångna året
på grund av ökade utgifter för bl.a. vatten, värme och elektricitet. Likaså har
utgifterna för räntor och tomträttsavgäld ökat. Utöver detta så har även vårt
taxeringsvärde ökat markant vilket direkt leder till en ökad fastighetsskatt. Därför har styrelsen beslutat att höja årsavgiften med 25 procent från den 1 april 2023. Styrelsen planerar även för ytterligare en avgiftshöjning under år 2024 eller år 2025 som i huvudsak beror på utbytet av avloppsstammar, stammar för kallt och varmt vatten jämte stam för varmvattencirkulation.

Försäkring

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad och styrelsen har en ansvarsförsäkring. Varje medlem ska själv inneha en tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

Förvaltning

Den ekonomiska och administrativa förvaltningen såsom hyresavier, månadsavgifter samt betalningar av fakturor och pantsättning sköts från av Fastighetsägarna Service.

Fastighetsskötsel

Föreningen anlitar ONBygg AB för fastighetsskötsel. Fastighetsskötaren finns i fastigheten normalt måndag till onsdag.

Uppvärmning

Föreningen är ansluten till kommunens fjärrvärmenät och uppvärmning ingår i avgiften.

Vatten

Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

El

Till varje lägenhet hör en egen separat mätare och man tecknar själv elavtal. Föreningen har grön el. Fastigheten erbjuder inte gasledning för gasspis.

TV

Varje hushåll tecknar avtal med valfritt bolag.
Alla lägenheter har Comhem utbyggt till sig vilket alltså kan vara ett alternativ.

Under 2012 byggde föreningen ett eget fibernät och har för närvarande avtal med kommunikationsoperatören Ownit. Genom Ownit går det att teckna TV-abonnemang.


Bredband

Fiber är draget till alla lägenheter. I lägenheten finns ett mediaskåp där fördelare och router finns. För medlemmar ingår 250 Mbit/s i avgiften. Det går att uppgradera till 1000 Mbit/s. Ownit ansvarar för router samt kopplingen i mediaskåpet. I hyresrätterna finns möjlighet att teckna abonnemang till ett förmånligt pris via Ownit. Boende kan dra kablar från mediaskåpet, vilket flera har gjort. Mediaskåpet och dess innehåll äger föreningen så inga ingrepp eller förändringar får göras i dessa.

Brandsäkerhet

Föreningen arbetar systematiskt med brandskydd och har en antagen plan för huset. Kontroller sker löpande och uppdateras för att hållas aktuell. Boende har skyldighet att respektera säkerhetsreglerna, till exempel att inte placera någonting i trapphusen. Dessa ska fungera som utrymningsvägar vid brand och väg in räddningspersonal.

Brandvarnare

Bostadsrättsägaren är ansvarig för att förse lägenheten med brandvarnare och se till att det underhålles. Föreningen installerade nya brandvarnare i alla hyresrätter under mars 2011. Batteriet håller i ca 10 år men ska löpande kontrolleras och underhållas av den boende.  Styrelsen rekommenderar alla boende att även skaffa brandfilt och brandsläckare.

Trappstädning, gårdsskötsel samt snöröjning och takskottning

Sköts av anlitade företag.

Gemensamma anläggningar och utrymmen

Det finns fyra tvättstugor i föreningen som ligger i gatuplanet. I varje tvättstuga finns tre tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp.  I en av tvättstugorna finns en grovtvättmaskin och ett tillhörande torkskåp. Tvättstugan kan bokas mellan klockan 07.00 till 22.00 i pass om tre timmar.

Det finns en miljöstuga och ett miljörum (soprum) för hushållssopor samt återvinning för tidningspapper, plast, kartong, glas och metall.

Det finns ett hobbyrum som medlemmar kan använda för t ex möbelreparationer.

Det finns ett motionsrum, med utrustning för att träna styrka och kondition.

Det finns ett grovsoprum med källsortering för batterier, glödlampor och mindre elektronik. Här kan till exempel mattor och trasiga möbler kastas (dock ej byggsopor).

Det finns ett fyndrum där boende kan lämna möbler, böcker, leksaker, sportdetaljer, husgeråd mm och där varje boende kan hämta det som är av intresse.

Det finns två cykelrum med cykelliftar. Varje plats hyrs ut för 50 kr/månad. På gården finns dessutom fria utomhusplatser för cyklar.

Det finns ett 20-tal extraförråd som medlemmar kan hyra.

I varje port finns ett barnvagnsförråd som även får användas för rullator.

Föreningslokal med övernattningsrum

För medlemmar finns en lokal på 84 kvm som kan bokas för exempelvis större middagar, luncher eller barnkalas. Lokalen kan ta upp till 40 sittande gäster. Lokalen är möblerad och utrustad med porslin och glas. I lokalen finns även ett övernattningsrum med två enkelsängar samt en våningssäng. En hyresavgift tas ut.

Underhåll

Föreningen följer en underhållsplan för att ha kontroll över reparationer, underhåll och förbättringar. Vi strävar efter att ha ett energisnålt och grönt hus.

Nedan följer ett urval av viktiga reparationer, underhåll och förbättringar som gjorts under åren. I årsredovisningarna finns mer ingående information.

2005
Renovering av övre gården påbörjades 2005 och färdigställdes i början av 2007.

2006
Taken målades.
Aktivitetsrum, styrelserum och hobbyrum iordningställdes.
Garaget renoverades.
Undercentralen uppdaterades.

2007
Ett nytt låssystem införskaffades.

2008
Belysningen i trapphus, källare samt tvättstugor byttes till rörelsestyrt ljus.

2009
Fasaden rengjordes och impregnerades (hydrofobering).  
Iordningställande av extraförråd för uthyrning till medlemmar utfördes.

2010
Fönster i lägenheterna tätades och radiatortermostater byttes ut.

2011
Rengöring av radiator- och värmesystemet.
Rengöring av ventilationskanaler.

2012
Fler portar byttes ut och det sista bytet skedde under 2013. Vårt eget fibernät byggdes. En bom installerades för att förhindra biltrafik på gården.

2013
Uppfräschning av trapphusen inleddes och avslutades 2015.  Ventilationen i garaget byttes ut.

2014
Porttelefoner installerades.

2015
Under hösten infördes prognosstyrning av värmen för en jämnare värme /inomhusmiljö.
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK gjordes.

2016
Nytt system för fjärröppning till garaget via mobilen infördes.

2017
Ombyggnation av befintliga belysningsarmaturer i gemensamma utrymmen samt utomhus genomfördes.

2018
Alla torktumlare i tvättstugorna och en del tvättmaskiner byttes ut.
OVK genomfördes.

2019
Hissrenoveringen startade. Arbetet kommer att pågå under ett par år, enligt planen ska tre hissar per år bytas ut.

2020
Nytt staket på nedre gården byggdes.

2021
Hissrenovering av tre hissar
Stensättning på gården har renoverats
Fortsatt arbete med miljörum och miljöhus
Fönstermålning
Installation av trygghetskameror
Renovering och upprustning av föreningens gym och aktivitetsrum
OVK-besiktning
Besiktning av skyddsrum
Installation av trygghetskameror.

2022
Hissrenovering av två hissar
Fönstermålning
Installation av kärl för hushållssopor med biologiskt avfall

2023
Fönstermålning
Hissrenovering i följande portar 11A, 11D, 11G, 11H
Byte av huvudströmbrytare i el-centralen
Utredning av möjlighet att installera solceller på föreningens tak
Översyn fastighetens fasader

2024
Stamrenoveringen påbörjas i februari och beräknas pågå till och med oktober 2025
Hissrenovering av de två kvarvarande hissarna i 11B och 11C, har genomförts