Areamätning


Inför ombildningen till bostadsrätter 2003/2004 gjordes en areamätning. Det är denna uppgift vi baserar våra avgifter och ägarandel på. Detta då alla lägenheter är mätta enligt detta system. Redovisningen för alla lägenheter finns i den ekonomiska planen.

Numera finns andra sätt att mäta på som kan visa något andra siffror. Föreningen fortsätter dock debitera årsavgiften enligt ursprungsmätningen.