Fakta om husen

Fakta om husen

Under åren 1982 till 1983 byggdes fastigheten av BGB. Entreprenör var ABV. Den är ritad av arkitekt Sune Malmquist på Malmquist & Skoglund Arkitektkontor AB. BGB försattes i konkurs år 1992 och därefter har fastigheten ägts av Handelsbanken/Stadshypotek, Balder, Drott/Fabege.

Fastigheten består av tre olika huskroppar. Huskroppen som har fasad mot Ringvägen och Brännkyrkagatan kallas hus G, huskroppen som har fasad mot Yttersta Tvärgränd (9A) kallas hus V och huskroppen som har fasad mot Gamla Lundagatan (9F) kallas hus Ö. De första inflyttningarna skedde i 11A den 15 februari 1983. De sista inflyttningarna gjordes i 9F den 15 augusti 1983.


Vad fanns här tidigare 

På tomten fanns ursprungligen spårvagnsstallar, verkstäder, stall för hästar och utställningshallar. De äldsta byggnaderna var byggda år 1887. 

På 1970-talet fanns här ett snickeri och Wiklunds försäljning av begagnade bilar och bilreparationsverkstad. Vidare fanns Scandinavian Caravan Centers utställningslokal för husvagnar i en av byggnaderna. Under en period fanns också bilbesiktning i en byggnad. 

Under år 1977 inventerades kvarteret ur kulturhistorisk synpunkt. Det finns en del skriftligt material och fotografier på Stockholms Stadsmuseum. Materialet ligger samlat under kvartersbeteckningen Haren 1.