Föreningens bildande

Om bostadsrättsföreningens bildande


Den 18 februari 1999 bildades en arbetsgrupp för att undersöka intresset av att bilda en bostadsrättsförening. Intresset var så pass stort att en förening registrerades. Under år 2003 visade den dåvarande fastighetsägaren Drott AB intresse av att sälja fastigheten om priset var det rätta. 

Vid extra föreningsstämman den 20 april 2004 röstade 80 procent för ett köp av fastigheten. Då föreningen tillträdde fastigheten var det 159 bostadsrätter och 43 hyresrätter. Inom godkänd period köpte ytterligare nio medlemmar sina bostadsrätter.