För mäklare

Här är de vanligaste frågor vi får från mäklare, och våra svar.

Är föreningen en äkta bostadsrättsförening?

Ja

Planerar ni några ombyggnationer/reparationer/renoveringar etc?

Styrelsen följer en underhållsplan för att kunna budgetera och planera underhåll. Vi har ännu inte bytt några stammar, el eller VA. Ventilationen har bytts ut. Läs mer under länken ’allmän information’ vad vi gjort och även i årsredovisningarna.

Har ni kontrollerat stammarna?

I juni 2011 började vi filma stammarna. Kontroll sker vart tredje år.

Vad kostar garageplatserna?

Se under fliken ”P-platser för bilar och MC”.

Kan man köra in med bil på gården?

Nej bjälklaget håller inte för att köra in med lastbil eller personbil på gården. Garaget ligger under gården. Vid frakt av särskilt tungt gods, kontakta styrelsen för rådgivning.

Var postar jag köpehandlingar & förfrågan om nya medlemmar?
Till föreningen och styrelsen är adressen;

Brf Harpalten 1
c/o Trönnberg & co Förvaltnings AB
Box 55974
102 16 Stockholm

Vad har ni för rutiner vid förfrågan om nya medlemmar?

När styrelsen får in ansökan om inträde i föreningen från mäklaren så tar vi kreditupplysning på de förfrågade medlemmarna. Därefter krävs ett styrelsebeslut om att godkänna nya medlemmar. Ett svar beräknas ta max en månad. Under sommaren och semestertider kan handläggningstiderna bli längre.

Tillåts medlemskap där köparens föräldrar/annan släkting är delägare utan att bo i lägenheten?

Styrelsen prövar saken. Med ansökan ska ett personligt brev bifogas där presumtiv medlem beskriver situationen. Men det ska vara starka skäl för detta. Majoritetsägare ska vara personen som bor där.

Kan en person som köpt en lägenhet ställa sig i kö för garageplats innan hon flyttat in?

Nej. Tillträdesdatumet är det tidigaste datumet en medlem få ställa sig i kö för garageplats. Förfrågan kan skickas in tidigare.

Äger föreningen tomten?

Nej, vi betalar tomträttsavgäld. Se fliken ’Tomträttsavgäld’ för mer information.

När kan tomträttsavgälden ändras nästa gång?

Avtalet vi har nu gäller i 10 år, tom 2031-06-30.

Finns det någon planerad avgiftshöjning?

Nej, inte i dagsläget. Vi har haft samma avgift sedan vi tog över fastigheten. Om man läser årsredovisningen så ser man att vi har ett negativt resultat efter avskrivningar för vissa år. Föreningen har dock ett positivt kassaflöde så alla löpande kostnader kan betalas och planerade underhåll skötas med de pengar vi får in. Föreningen har en underhållsfond för att täcka löpande underhåll, men om vi får stora kostnader i framtiden kan det hända att avgiften behöver justeras.

Styrelsen beslutade om en räntepolicy under hösten 2015. Med så pass låga räntor som vi har nu budgeterar vi för en ränta på 3%. Det innebär att den delen som överstiger räntan vi betalar och upp till 3% placeras i en räntebuffert. Upp till ett visst belopp sparas dessa pengar att därefter användas att ta av om räntan stiger över 3%.

Finns det några övriga tillgångar?

Ja, vi har en lägenhet på 84 kvm som just nu används som föreningslokal. Den går att sälja som en lägenhet vid behov. Vi har även en lägenhet på 93 kvm för korttidsuthyrning.

Finns det några outnyttjade utrymmen i källaren?

Nej. Se under länken ”Allmän information” hur utrymmena utnyttjas.

Anordnar ni gemensamma aktiviteter för de boende?

Vi har årligen anordnat gårdsfest i slutet av sommaren för samtliga boende, dock ej under pandemiåren 2020 och 2021.