Årsredovisningar

Årsredovisningar Brf Harpalten 1


Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020


Kommentar angående nya avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar. 

Styrelsens anser att det främst är viktigt att ha ett stabilt kassaflöde som räcker för att finansiera underhållsplanen och de löpande utgifterna, snarare än att varje år ha en positivt resultat efter avskrivningar. Vår uppfattning får nu stöd av en ny utredning.