Renovering och ombyggnation

Får en medlem ta ned väggar eller bygga till ett rum? Här beskriver vi vad som gäller för ombyggnationer och renoveringar av din bostadsrätt. 

Det är tillåtet att bygga om och renovera sin lägenhet, inom vissa gränser. Alla medlemmar bör anmäla planerade ombyggnationer eller renoveringar. En felaktig renovering ansvarar medlemmen för och kan leda till krav på att återställa lägenheten så att den möter myndighetskraven. Kontakta därför styrelsen som hjälper dig och din entreprenör att göra rätt.

Den ekonomiska planen anger hur många rum lägenheten ursprungligen har haft.

Har du frågor om möjliga ombyggnationer i föreningen är du välkommen att skicka ett mail till styrelsen@brfharpalten1.se 


Behöver jag tillstånd för renovering?
Alla ingrepp i gemensamma funktioner såsom värme, vatten och ventilation samt el måste göras med tillstånd från styrelsen. 

Vid flyttande eller rivande av väggar krävs alltid tillstånd eftersom medlemmar måste följa lagstadgade byggnormer. Även alla delar som betjänar mer än en lägenhet, tex vatten och ventilation, kräver tillstånd.


Får man bygga om planlösningen? Bygga till eller ta bort väggar?
Styrelsen brukar tillåta att ta bort icke bärande väggar mot exempelvis hall eller mellan kök och vardagsrum. Dock måste ventilationskanalen samt att till- och frånluft behållas och vara intakta.

Ventilationen ska fungera enligt de myndighetskrav som Boverket har satt upp. Det är inte tillåtet att göra några som helst ingrepp i ventilationen utan tillstånd från styrelsen.

Anmäl alltid en mer omfattande renovering till styrelsen som kan bistå med information.

Det är inte tillåtet att bygga nya rum. Ventilationen i huset är anpassad och dimensionerad utifrån det antal rum som var från början.

Bärande väggar
Alla ingrepp i bärande väggar kräver bygglov och måste utredas byggnadstekniskt först samt därefter godkännas av styrelsen.

3-fas 
Föreningen tillåter inte installation av 3-fas i lägenheterna. För detta krävs en utbyggnad för höga kostnader vilket skulle belasta allas medlemsavgifter. 

Kolfilterfläkt
En kolfilterfläkt är tillåten förutsatt att frånluftsdonet finns kvar i köket och är monterad på ett sådant sätt att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) kan utföras med de mätverktyg som erfordras för detta. Den som installerar en kolfilterfläkt måste vara noga med underhållet. Se över filtret och byt det med jämna mellanrum för att få så bra effekt som möjligt.

Ledningar
Som boende har man rätt att ändra ledningar och kablar i sin lägenhet. Vid ombyggnad av Comhems kablar, kontakta Comhem för mer information om hur detta görs på ett korrekt sätt.
Föreningen äger det lilla skåpet i hallen där routern finns. Du får inte flytta eller ta ned detta. Behöver du göra förändringar där ska styrelsen kontaktas.

Plastmatta i badrummet
De lägenheter som har badrum med plastmatta och många gånger ett par kakelplattor i matchande färg har originalbadrum från när huset byggdes. Dessa bör bytas ut snarast då de har förbrukat sin livslängd och det finns risk för vattenläckor. Nya krav på våtrum gör också att golv och väggar har en förslutning och därför måste åtgärdas samtidigt.