Myndighetskrav

Myndighetskrav Brf Harpalten 1


Energideklaration

Var 10:e år ska en energideklaration utföras enligt myndighetskrav. Den senaste gjordes i maj 2018. Vår strävan har varit att kraftigt sänka energiförbrukningen, vilket vi har lyckats med.

Våra byggnader är nu C-klassade på en skala från A till G.

Energiklass A har lägst energianvändning och G högst .

Energiklass C motsvarar de krav som gäller om byggnaderna skulle uppförts i dag.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Kontrollen görs var tredje år.
OVK är genomförd under oktober/november 2018.

Radon 

Radonmätning är utförd och utan anmärkning. Att hitta radon i hus som byggdes i början av 80-talet är ovanligt. 

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete 

Brandskyddskontroller görs löpande och ronderingar finns upprättade. 

Övrigt

Kontroller görs också av kylmedel, rökgångar i trapphusen samt lekplatsbesiktning.