Medlemsavgiften

Avgifter och hyror ska kunna täcka amorteringar och renoveringar samt löpande underhåll. Medlemsavgiften har varit densamma sedan köpet av fastigheten 2004. 

Sedan 2012 ingår bredband i avgiften för bostadsrättsinnehavare.
1 mars 2021 ökade bredbandshastigheten till 250 megabits. Medlemsavgiften har inte påverkats av detta.