Skyddsrum

Denna information rör främst dig som har förråd i våra skyddsrum i 9 A, 9 F, 11 A och 11 H.

Med anledning av det oroliga läget i världen har styrelsen inventerat fastighetens skyddsrum och gjort förberedelser så att vi snabbt ska kunna ställa dem i ordning.

I fastigheten finns fyra skyddsrum som ligger i 9 A, 9 F, 11 A och 11 H. Skyddsrummen används idag som lägenhetsförråd och är uppmärkta med skylten Skyddsrum.

Har du förråd i något av skyddsrummen behöver du ta del av följande information.

Har du inte förråd i något av dessa är följande information bra att känna till, men du har inga skyldigheter gentemot föreningen utifall vi behöver använda skyddsrummen.

Skulle regeringen fatta beslut om så kallad höjd beredskap är föreningen ålagd att ställa iordning dessa skyddsrum på 48 timmar. För att föreningen ska klara detta måste alla hjälpa till. Arbetet måste gå mycket snabbt.

Detta innebär att skyddsrummen upphör att användas som förråd. Det är ditt ansvar att tömma ditt förråd inom 15 timmar. Därefter är det föreningens ansvar att plocka ner alla gallerväggar samt montera och ta fram all skyddsrumsutrustning.

Tillhörigheter som finns kvar när skyddsrummet ska ställas i ordning måste flyttas ut. Det kommer att placeras på närmast möjligt ställe, eventuellt gården. Föreningen kommer att debitera den som inte själv har tömt sitt förråd och tar inget ansvar för de föremål som har lämnats.

Samtidigt som vi alla hoppas att det aldrig blir ett läge då skyddsrummen ska behöva ställas i ordning rekommenderar vi er att ha en plan för en sådan situation. Gå gärna igenom det ni har i lägenhetsförrådet så att ni vet vad som måste sparas och vad som eventuellt kan kastas. Var beredd att snabbt tömma ditt förråd i ett sådant läge.


Föreningen kan inte erbjuda några ersättningsförråd inom fastigheten.

Mer information om skyddsrum hittar du på Bra att veta om skyddsrum (msb.se)