Gym och aktivitetsrum

Gym och aktivitetsrum är en förmån för dig som medlem i bostadsrättsföreningen och ingår i avgiften till föreningen.

Här kommer information som vi vill att alla tar del av inför besök i gymmet och aktivitetsrummet:

Bokningssystemet

För att kunna boka ett ”pass” i gym och aktivitetsrum behöver du godkänd inloggning.
Denna inloggning är samma som du använder till föreningslokalen Haren. Bokningen står i ert namn och lägenhetsnummer, som i bokningssystemet är synligt för dina grannar. Bokningssystemet finns både på internet och på dörren i korridoren utanför aktivitetsrummet.

 • Passen är 1 timme. Ni kan ha max tre pass bokade samtidigt. När ett pass är avklarat kan ni boka ytterligare ett och så vidare.
 • Vill ni avboka ett pass gör ni det i bokningssystemet.
 • Har ni inte kommit till gymmet/aktivitetsrummet efter 10 minuter stryks bokningen och någon annan får möjlighet att boka tiden.
 • Vill du träna tillsammans med dina grannar? Prata med varandra och håll kontakten.

Ordningsregler för gym och aktivitetsrum

Vi är måna om att du som besökare får god användning av gymmet. För allas trevnad av vårt gemensamma gym och aktivitetsrum gäller dessa ordningsregler:

 • Lämna gym och aktivitetsrum som du själv vill finna det. Du som förälder ansvarar för att dina barn städar efter sig.
 • Smuts syns tydligt på dämpmattan i gymmet. Använd inneskor med så rena sulor som möjligt.
 • Gymmets utrustning tillhör Brf Harpalten 1 om inte annat anges. Utrustningen är vår gemensamma och får inte lämna lokalen.
 • Gymmets utrustning får inte användas till annat än den är avsedd för. Vi är måna om att gymmet ska användas på ett säkert sätt. Du som förälder ansvarar för att dina barn använder utrustningen på avsett sätt och inte leker med utrustningen.
 • Bollspel såsom paddel, innebandy och fotboll eller liknande är inte tillåtet eftersom det lätt blir fula märken på väggar och tak av bollarna. Aktivitetsrummet har utrustats med ett nytt pingisbord som vi hoppas kan vara till glädje för många. Bordet är ”låst” och går inte att fälla ihop.
 • Städning av gymmet sker var 14:e dag. Du ser tidpunkt för städning i bokningssystemet. Är något trasigt eller smutsigt skickar du en felanmälan med QR-koden du hittar i gymmet.
 • Visa hänsyn gentemot dina grannar.
 • Släpp inte in obehöriga.

Boka gym och aktivitetsrum här