Stadgar

Stadgar Brf Harpalten 1


Stadgarna är antagna 2004 och registrerade hos patent- och registreringsverket den 11 maj 2004. 

Stadgarna är reviderade vid ordinarie föreningsstämma den 7 maj 2014, vid extra föreningsstämma den 24 september 2014, vid ordinarie föreningsstämma den 10 maj 2017 samt vid ordinarie föreningsstämma den 23 maj 2018. De registrerades senast hos PRV 2018-11-07.