Tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld Brf Harpalten 1


Föreningen hyr marken som våra fastigheter står på av Stockholms kommun och betalar därför en årlig så kallad tomträttsavgäld till kommunen. Fram till den 30 juni 2021 var den årliga kostnaden 2 344 200 kronor.

Ett nytt avtal inleddes den 1 juli 2021 och sträcker sig till den 30 juni 2031. Höjningen av tomträttsavgälden sker stegvis under avtalsperioden. Fr o m 1 juli 2021 höjdes avgiften med 1 398 800 kr, under de följande fyra åren stiger den årligen med cirka 331 000 kr. Fr o m den 1 juli 2025 är tomträttsavgälden 5 066 000 kr och ligger kvar där fram till avtalstidens slut den 30 juni 2031.

Styrelsen har i dagsläget inga planer att förändra medlemsavgiften på grund av detta.