Ekonomisk plan

Ekonomisk plan Brf Harpalten 1Avgiften

I snart två decennier, sedan bostadsrättsföreningens bildande år 2004, har avgiften
varit oförändrad. Avgifter och hyror ska täcka amorteringar och renoveringar samt löpande underhåll, och styrelsen har under alla år strävat efter att behålla den på en låg nivå.

Emellertid har föreningens kostnader förändrats till det sämre under det gångna året
på grund av ökade utgifter för bl.a. vatten, värme och elektricitet. Likaså har
utgifterna för räntor och tomträttsavgäld ökat. Utöver detta så har även vårt
taxeringsvärde ökat markant vilket direkt leder till en ökad fastighetsskatt. Därför har styrelsen beslutat att höja årsavgiften med 25 procent från den 1 april 2023. Styrelsen planerar även för ytterligare en avgiftshöjning under år 2024 eller år 2025 som i huvudsak beror på utbytet av avloppsstammar, stammar för kallt och varmt vatten jämte stam för varmvattencirkulation.