Ekonomisk plan

Ekonomisk plan Brf Harpalten 1Avgiften

Föreningen strävar efter att undvika avgiftshöjningar. Dock ska avgifter och hyror kunna täcka amorteringar och renoveringar samt löpande underhåll. Kontroll mot planerad budget görs alltid och justeringar kan komma att behöva göras. Medlemsavgiften har varken höjts eller sänkts enligt den ekonomiska planen, utan har varit densamma sedan köpet av fastigheten 2004. Styrelsen anser att det är en bra och relativt låg nivå som man eftersträvar att hålla kvar.

Sedan 2012 ingår bredband 100/100 i avgiften för bostadsrättsinnehavare.
1 mars 2021 ökade bredbandshastigheten till 250 megabits, avgiften påverkades inte av detta.