Energiförbrukning

Energiförbrukning Brf Harpalten 1

Brf Harpalten 1 arbetar aktivt med att minska sin energiförbrukning och sin klimatpåverkan. 
Var 10:e år ska en energideklaration utföras enligt myndighetskrav. 


Energideklaration gjord maj 2018

Hus G, som innefattar 11A-11H: förbrukar 78 kWh/m2

Krav vid uppförande av ny byggnad (mars 2015) är: 91 kWh/m2.

Hus V-Ö + gårdshus som innefattar 7A-D samt 9A – 9F: förbrukar 84 kWh/m2
Krav vid uppförande av ny byggnad (mars 2015) är: 85 kWh/m2.


Grön el

I Harpalten 1`s avtal med Fortum så levererar dom endast vattenkraft till Harpalten, så kallad grön el.


Huset ( 11A – H) ligger nu på 78 kWh/mrespektive 84 kWh/m2 för punkthusen (9A och 9F). Detta är under kraven för nybyggda fastigheter vilket ligger på 91 kWh/m2. Att siffrorna skiljer sig åt mot föreningens egen uppföljning beror bl.a. på att en del av elförbrukningen vi mäter i föreningen inte räknas som fastighetsbaserad förbrukning som t.ex. tvättstugor , utomhusbelysning etc.


Våra fastigheter är nu C-klassade

I en skala från A till G (ny indelning sen förra deklarationen 2009).

Energiklass A har lägst energianvändning och G högst .

Energiklass C motsvarar de krav som gäller för byggnaden om den skulle uppförts i dag.

Boverket räknar med att många byggnader kommer att hamna i energiklasserna D, E, F eller G. Energiklass E är en vanlig energiklass för äldre byggnader. 

A= Mindre eller lika med 50 procent av kravet för en ny byggnad.

B= 51 – 75 procent av kravet för en ny byggnad.

C= 76 – 100 procent av kravet för en ny byggnad.

Då vi nu är klassade som ”Energieffektivt hus”  erbjuder en del låneinstitut rabatt på bostadslånen.


Du kan läsa mer om vårt energiarbete i årsberättelsen.